МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ

МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ – АЗОТНИ, ФОСФОРНИ, АЗОТНО-ФОСФОРНИ И КОМПЛЕКСНИ.

МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ – количеството и видът на минералните торове се определя от вида на почвата и нуждите на растението. Минералните торове влияят не само върху добивите, но и върху качеството на продуктите. За да се запази почвеното плодородие и особено за непрекъснатото му повишаване е необходимо да се внасят хранителни вещества за растенията. Торенето на почвите в този случай е задължително условие. Значението на минералните торовете се свежда до влиянието им върху растежа, развитието и продуктивността на растенията.

Почвата е най-гороният рохкав слой на земната кора. Тя има сложен състав и структура. Основното свойство на почвата е нейното плодородие – способността й да осигурява хранителни вещества, вода, въздух и топлина на растенията. За да се възстановява и обогатява съставът на почвата е необходимо да се внасят хранителни елементи под формата на торове.

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.