ТЪРГОВИЯ

ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

ХЛЕБНА ПШЕНИЦА

По качество пшеницата да бъде годна за използуване в производството в момента на получаването й от продавача, в добро състояние, редовна, търговски добра, освободенаот болести и живи вредители.

ФУРАЖНА ПШЕНИЦА

 По качество пшеницата да бъде здрава, редовна стока, годна за консумация в момента на доставката, без жива зараза от складови вредители, с външен вид, цвят и мирис – присъщи на прясна и добре съхранявана пшеница, без мухъл и без други, несвойствени за пшеницата мирис и вкус.

ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК

 По качество ечемика да бъде със зърна здрави, нормално развити, с мирис и вкус присъщи на пресен ечемик, без дъх на мухъл, запарено или други несвойствени на ечемика мирис и вкус.

ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК

 Пивоварният ечемик трябва да отговаря на сортовете ечмик, одобрени от Държавната сортова комисия. Външния вид – зърна нормални, здрави, цели присъщи за сорта мирис, характерен за пресен и добре съхраняван ечмик, без дъх на плесен, запарено или несвойствени миризми.

ЦАРЕВИЦА НА ЗЪРНО

 По качество царевицата да бъде здрава, редовна търговска стока, годна за използуването и в момента на доставката, без мирис и дъх на мухъл, запарено или други несвойствени за царевицата мирис и вкус.

МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД

 По качество слънчогледовото зърно трябва да има характерен външен вид, и с добре развити зърна, без мирис и запарено, плесен и други несвойствени на слънчогледовото зърно миризми.

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

 Други зърнени култури.

ТЪРГОВИЯ С МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ

АЗОТНИ ТОРОВЕ

ПРОДУКТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРЕЯ (карбамид) ГРАНУЛАТ

+ 46% (N) Азот / Гранули: 1 – 4 мм.

УРЕЯ (карбамид) ПРИЛИНГ

+ 46% (N) Азот / Гранули: 1.25 – 3.15 мм.

СТАБИЛИЗИРАН АМОНИЕВ НИТРАТ (SAN)

+ 33% (N) Азот + 1% (MgO) Магнезиев Оксид / Гранули: 2 – 4 мм.

КАЛЦИЕВ АМОНИЕВ НИТРАТ (CAN)

+ 27% (N) Азот + 11% (CaO) Калциев Оксид / Гранули: 1 – 4 мм.

АМОНИЕВ СУЛФАТ (AS) ГРАНУЛАТ

+ 21% (N) Азот + 24% (S) Сяра / Гранули: 1.4 – 2 мм.

АМОНИЕВ СУЛФАТ (AS) КОМПАКТИРАН

+ 21% (N) Азот + 24% (S) Сяра / Гранули: 1 – 4 мм.

АМОНИЕВ НИТРАТ (AN)

+ 34.4% (N) Азот / Гранули: 1 – 4 мм.

 

ФОСФОРНИ ТОРОВЕ

ПРОДУКТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ (TSP)

+ 46% (P) Фосфор / Гранули: 3 – 5 мм.

 

АЗОТНО – ФОСФОРНИ ТОРОВЕ

ПРОДУКТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АМОФОС (MAP)

+ 11% (N) Азот + 52% (P) Фосфор / Гранули: 1 – 4 мм.

ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ (DAP)

+ 18% (N) Азот + 46% (P) Фосфор / Гранули: 2 – 4 мм.

 

КОМПЛЕКСНИ ТОРОВЕ

ПРОДУКТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СУЛФОАМОФОС (NPS)

+ 10% (N) Азот + 20% (P) Фосфор + 14% (S) Сяра / Гранули: 1 – 5 мм.

(NPK)

+ (N) Азот + (P) Фосфор + (K) Калий / Гранули: 2 – 4 мм.